Péče o životní prostředí

Informace o odsíření elektráren

Informace o odsiření elektráren 20 LET ODSiŘENÍ: Emise popílku a oxidu siřičitého klesly u elektráren ČEZ o více než 90 procent. Nerychlejší ekologizace v Evropě stála 111 miliard korun.

Read More »

Pronájem lomu

Pronájem lomu vážení zákazníci Prostory lomu Velká Amerika jsou otevřeny pro filmová studia nebo reklamní agentury. V lomu už se natáčelo více než 25 filmů

Read More »

Dokumenty Mořina

Dokumenty mořina Certifikát Systému řízení výroby stáhnout PDF soubor Prohlášení o vlastnostech 0/4 stáhnout PDF soubor Prohlášení o vlastnostech 0/8 stáhnout PDF soubor Prohlášení o

Read More »

Péče o životní prostředí

Péče o životní prostředí DOPADY NA  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Těžba a úprava kameniva může způsobovat řadu dopadů na kvalitu pracovního prostředí na pracovištích obsluh i životního

Read More »

Geologie regionu

Geologie regionu ložiska vápenců V širším okolí Mořiny, jako v ostatních částech Barrandienu jsou uložena ložiska vápenců na spodním devonu, s vysokým obsahem karbonátů. Náleží

Read More »

Současnost

o společnosti objem výroby V současné době je objem výroby kameniva v celé společnosti cca 1,1 mil. tun ročně, z toho 0,9 mil tun vápenců chemických a 0,2 mil tun

Read More »