o společnosti

objem výroby

V současné době je objem výroby kameniva v celé společnosti cca 1,1 mil. tun ročně, z toho 0,9 mil tun vápenců chemických a 0,2 mil tun vápenců, klasifikovaných jako stavební kamenivo. Tuto těžbu zajišťují dva výrobní provozy – Mořina a Tetín.

VÝROBNÍ PROVOZY

Výrobní provozy jsou vybaveny výkonnými těžebními a úpravárenskými stroji. V porovnání s historií se dnes používají mnohem výkonnější a modernější nakladače a bagry s obsahem nakládací lžíce až 6 m3 a dumpery pro technickou dopravu rubaniny o nosnosti 40 t. V provozu Mořina byl z důvodů požadavků snížení sekundárního rozpojování nadměrných kusů kamene nainstalován jednovzpěrný čelisťový drtič DCJ 1600 x 1250 (čísla znamenají velikost vstupního otvoru v mm). Technologické linky dosahují kapacity až 400 tun upraveného materiálu za hodinu. I na nich se provádí průběžně modernizace, jako např. náhrada stávajících třídičů modernějšími typy s vyšším výkonem a   na provozech Mořina a Tetín modernizace, neboť je třeba nahradit některé třídiče modernějšími typy s větším výkonem a vyšší kvalitou třídění. Rovněž se počítá s postupnou a průběžnou obnovou nakládacích a svozových prostředků.

Perspektiva společnosti je dnes zcela závislá na její schopnosti pružně reagovat na požadavky trhu a podle jejich vývoje přizpůsobovat kvalitu produktů a konfiguraci úpravárenských linek.