Dokumenty

mořina

Certifikát Systému řízení výroby

Prohlášení o vlastnostech 0/4

Prohlášení o vlastnostech 0/8

Prohlášení o vlastnostech 0/8 sk

Prohlášení o vlastnostech 0/8 CHV

Prohlášení o vlastnostech 0/32

Prohlášení o vlastnostech 0/63

Prohlášení o vlastnostech 4/8

Prohlášení o vlastnostech 8/11

Prohlášení o vlastnostech 8/16

Prohlášení o vlastnostech 11/22

Prohlášení o vlastnostech 16/22

Prohlášení o vlastnostech 16/32

Prohlášení o vlastnostech            lomový kámen netříděný

Prohlášení o shodě 0/4 Z

Prohlášení o shodě 0/4 CHV

Prohlášení o shodě 0/8 CHV

Prohlášení shody ČSN EN 13 285 0/32

Prohlášení o shodě 0/32 Z

Prohlášení o shodě 0/32 Z ODHLINĚNÍ

Prohlášení shody ČSN EN 13 285 0/63

Prohlášení shody 0/125 Z

Prohlášení shody 0/250 Z

Prohlášení o shodě 4/8 Z

Prohlášení o shodě 4/8 CHV

Prohlášení o shodě 8/16 Z

Prohlášení o shodě 8/32 chv

Prohlášení o shodě 8/90 chv

Prohlášení o shodě 16/32 Z

Prohlášení o shodě 32/63 Z

Prohlášení o shodě 63/125 Z

Prohlášení o shodě 100/300 Z

Prohlášení o shodě

kámen na chodníky

Prohlášení o shodě

kámen na zídky

Prohlášení o shodě

lomový kámen netříděný

Prohlášení o shodě

solitérní kámen

ProDUKTOVÝ LIST

PŘÍRODNÍ KAMENIVO – HRUBÉ DRCENÉ, HORNINA VÁPENEC

Štítky

Štítek výrobku

Mořina 0-63

Štítek výrobku

Mořina 0-32

Štítek výrobku

Mořina 0-8

Štítek výrobku

Mořina 0-8 SK

Štítek výrobku

Mořina 0-8 CHV

Štítek výrobku

lomový kámen netříděný

Štítek výrobku

mořina 16-32

Štítek výrobku

mořina 16-22

Štítek výrobku

mořina 11-22

Štítek výrobku

mořina 8-16

Štítek výrobku

mořina 8-11

Štítek výrobku

mořina 4-8