Prodejní organizace

LOMY MOŘINA spol. s r.o. jsou v oblasti dodávek kameniva pro stavební účely zastupovány organizací

hEIDELBERG mATERIALS cz, A. S. 

PRODEJNÍ ORGANIZACE

Heidelberg Materials, a. s., působí na českém trhu od roku 1998. Společnost vznikla postupným spojením více firem zabývajících se dlouhodobě těžbou kameniva. Majoritním vlastníkem společnosti Českomoravský štěrk, a. s. Mokrá, je Českomoravský cement, a. s., nástupnická společnost. Obě jmenované společnosti jsou spolu s firmou Českomoravský beton, a. s., součástí nadnárodní skupiny HEDELBERG CEMENT Group. Díky tomuto silnému zázemí může Českomoravský štěrk, a. s. Mokrá, poskytovat svým zákazníkům kvalitní komplexní služby a vytvářet jim tak spolehlivé podmínky k podnikání.

Hlavním důvodem sloučení výrobců kameniva na Moravě a v Jižních Čechách bylo zajistit v době recese ve stavebnictví fungující podnik. Současně tak vznikla možnost získání většího objemu finančních prostředků pro podporu investičních záměrů především v oblasti kvality a zlepšení ekologie. Hlavní podnikatelským záměrem nové společnosti je pokrytí trhu severní a jižní Moravy, jižních a východních Čech širokým sortimentem drceného i těženého kameniva. Obchodní aktivity společnosti směřují zejména ke stálým výrobcům betonových směsí, obalovaných drtí pro stavbu silnic, štěrkodrtí a drtí pro výstavbu železničních tratí. Cílem společnosti je zabezpečit veškeré kvalitativní ukazatele kameniva pro tyto náročné stavby a pružně reagovat na požadavky velkých i drobných odběratelů, včetně dopravy kameniva na místo spotřeby. Za každý z celkem šesti uvedených obchodních teritorií odpovídá regionální obchodní zástupce, který vyjednává a vyřizuje obchodní smlouvy, sjednává platební podmínky a zodpovídá za úspěšný průběh každého obchodního případu až do uhrazení faktur.

KONTAKTY

Spojení na expedici

Adresa

č.p 73
267 17 Mořina
(okr. Beroun)

311 702 414

702 230 303 (mobil)

czsterk@heidelbergmaterials.com

 

Obchodní zástupce

František Březina

odborný prodejce kameniva smluvní zákazníci (Branžovy, Mořina)

720 071 370

frantisek.brezina@cmcem.cz

Ceník kameniva

Sídlo

Adresa

Heidelberg Materials CZ , a.s.
Mokrá 359
664 04 Mokrá

 

544 122 111

544 122 571 (tel/fax)

czsterk@heidelbergmaterials.com

www.heidelbergmaterials.cz

Adresa sídla správy

č.p. 73

267 17  Mořina

(okr. Beroun)

Telefon

Mobil

311 702 111

603 574 805

.

603 147 537

Fax

311 702 314

Fax obchodního oddělení

311 657 342

E-mail