Provoz Holý vrch

Ukončení prodeje

Prodej produktů v lomu Holý Vrch byl ke dni 8. 4. 2019 ukončen.

Nejbližší prodej kameniva probíhá na provoze Mořina (3km od provozu Holý vrch).

Na lokalitě Holý Vrch probíhá rekultivace lomu dle schváleného Plánu sanace a rekultivace lomu Holý Vrch. 

Sanace následků hornické činnosti probíhá dle schváleného provozního řádu zařízení k využívání odpadu na povrchu terénu. 

Možnost závozu inertního materiálu je možno pouze při splnění podmínek provozního řádu a smluvním partnerům s minimálním dovozem 10 tis. tun. 

V případě dotazů pište na email: ukladka@lomy-morina.cz

Kontakty / správa provozu

Vedoucí provozu

František Frolík

606 913 436

Adresa

Mořina 73

267 17  Mořina

311 702 711

Zavřít Menu