LOMY MOŘINA

SOUČASNOST A PERSPEKTIVA

Údaje o těžené surovině

Hlavní využití suroviny

Údaje o těžené surovině

Vápence vhodné pro chemické využití s obsahem CaCO3 nad 85%

Vápence vhodné jako stavební kamenivo s nízkým obsahem CaCO3

Hlavní využití suroviny

Chemické vápence

Odsiřování elektráren a tepláren

Cukrovarnictví

Chemický průmysl

Stavební kamenivo

Výroba betonu

Výroba obalovaných drtí

Výstavba komunikací

Podklady a zásypy staveb

Společnost LOMY MOŘINA, spol. s.r.o. je předním dodavatelem vysokoprocentního vápence pro odsiření hnědouhelných elektráren společnosti ČEZ.

Z celkového množství vytěženého kamene se více než 90% využívá k této činnosti.

Díky dodávkám suroviny dochází k významnému zlepšování ovzduší v severních Čechách – v okolí Teplicka a Kadaňska.

Produkty

t
vytěženého vápence
za rok 2023
0
naložených vagónů
v roce 2023
0 % snížení CO2
z elektráren ČEZ díky dodávkám vápence pro odsíření
0
natočených filmů
v lomu Velká Amerika