Plán sanace a rekultivace

Holý vrch

Na lokalitě HV bude docházet k rekultivaci lomu inertním materiálem. Dojde k celkovému zavezení lomu, vytvořením krajinných depresí, vysazením skupin stromů a keřů. Ve východní části lomu bude zachována významný stratigrafický prvek. V jižní části lomu bude vytvořené jezírko, které bude sloužit jako domov obojživelníkům, které se v této lokalitě nachází.

holý vrch

  • plán sanace a rekultivace

Tetín

Na provoze Tetín po vytěžení lomu bude lom ponechán přirozené sukcesi, bude docházet k postupné likvidaci invazivních druhů rostlin tak, aby krajinný ráz co nejvíce odpovídal charakteru přírody, která se nachází v CHKO Český Kras.

Tetín

  • plán sanace a rekultivace

Čeřinka

Lom Čeřinka bude rekultivován 2 způsoby. Západní část lomu je postupně zavážená výklizovým materiálem, který se vytváří v průběhu těžby vysokoprocentního vápence. Východní část lomu pak zůstane ponechána přirozené sukcesi. Lom bude ve východní části podobný lomu Velká Amerika. Celková výška se bude pohybovat okolo 80m. V celé ploše bude docházet k skupinové výsadbě stromů a keřů dle požadavků pracovníků CHKO Český Kras tak, aby byl lom po vytěžení, co nejvíce začleněn do okolní přírody.

Čeřinka

  • plán sanace a rekultivace