VLEČKA NA PROVOZE MOŘINA    Jedná se o normálně rozchodnou vlečku, které v délce cca 12 km spojuje provoz Mořina s nádražím v Hořelici, místní částí obce Rudná. Dále zahrnuje úsek napojení na železniční trať č. 167 ve stanici Nučice. V době, kdy těžební práva na Mořině vlastnila Pražská železářská společnost, pokračovala vlečka z Hořelice do železáren v Kladně. Po útlumu vysokopecního provozu železáren byl tento úsek zrušen. Vlečka zahrnuje nádraží na Mořině, kde jsou umístěny expediční zásobníky a systém nakládky vagónů.    Na vlečce je též dvojkolejná mezistanice u obce Kuchař, umožňující míjení protijedoucích souprav. V dopravně Hořelice je seřazovací a posunovací nádraží pro převod souprav do železniční sítě ČD, napojené kolejí do styčného bodu v nádraží ČD Nučice.Využití vlečky.    Vlečka je dnes využívána hlavně pro dopravu vápence pro odsiřování elektráren Tušimice a Prunéřov, v ročním objemu cca 500 kt.
    Přestože doprava po železnici je ekologicky výhodná ve srovnání s dopravou automobilovou, je železniční přeprava využívána v současné době pouze pro odsiřování. Ve spolupráci s prodejní organizací hledáme další možnosti jejího využití i pro ostatní produkty