Zajímavosti z okolí provozu Mořina
    Provoz leží v severní části chráněné krajinné oblasti Český kras, cca 2 km od hradu Karlštejna. V okolí se nacházejí pozůstatky po předchozím dobývání vápence,  z nichž nejznámější a turisticky nejatraktivnější je lom Východ - tzv. Velká Amerika. Jedná se o lom ve kterém byla zastavena těžba v roce 1963 z důvodů sesuvu části těžební stěny. Lom je asi 800 m dlouhý a 60 m hluboký. Na dně se vytvořilo jezero s průzračnou vodou, která v letním období láká ke koupání. Kulisa skalních stěn, které zůstaly zachovány ve stavu po ukončení těžby, vytváří romantickou scenérii, kterou využívají filmaři k vytvoření iluze dalekých exotických krajů.
    Toto romantické místo má však i své problematické stránky. Jedná se o lom v dobývacím prostoru společnosti LOMY MOŘINA, která zde odpovídá za bezpečnost a je povinna činit opatření k jejímu zajištění. Do prostoru lomu je vstup zakázán. Lom je na přístupových cestách uzavřen a zajištěn proti vstupu nepovolaných osob. Hranice lomu je vyznačena upozorněními na zákaz vstupu, které ovšem jednotlivci, kteří si skutečné nebezpečí neuvědomují, trvale ničí. Tím ovšem uvádějí do nebezpečí ty návštěvníky, kteří by za toto upozornění možná byli vděční a pro které společnost tyto výstrahy neustále doplňuje a obnovuje.


    Na planině za Velkou Amerikou jsou další opuštěné lomy. Trestanecký, Papírový, zbytky odvalových hald a přístupových cest, což zde vytváří prostor, který je vyhledávaným cílem trampů a táborníků. Jsou mezi nimi stálí návštěvníci, milovníci přírody, toužící po romantice a dobrodružství, po splynutí s přírodou a vyspání se "pod širákem". Směřují sem ovšem i ti, kteří mají o využití volného času představy odlišné, a kteří - případně posíleni "ohnivou vodou"- ruší klid těch ostatních. Západně od sídla společnosti jsou další, historicky dříve opuštěné lomy, které se již zcela začlenily do přirozeného prostředí. Nejznámějším je lom Rešna, tzv."Malá Amerika", na jehož dně je rovněž jezero, a který je skutečně ojediněle romantickým místem. Tento bývalý lom je celý ve státní přírodní rezervaci, která je tu protkána udržovanými naučnými stezkami, na kterých se z vyvěšených informačních tabulek dozvíte o předmětech ochrany, kterými jsou zde rostlinné i živočišné druhy. Hezky je zde po celý rok - nejkrásněji na jaře, kdy všechno kvete a voní. Je však třeba dodržovat návštěvní řád, který vyžaduje od návštěvníků kázeň a ohleduplnost. Při přestupcích tu hrozí vysoké pokuty, vyměřované strážci parku.
    Možná někdo namítne, že vyzýváme k ohleduplnosti k prostředí, a sami o kousek vedle těžíme kámen a "devastujeme" přírodu.
    Ovšem jak asi všichni dobře víme, kamene je nám k mnoha účelům třeba. A ta naše republika je tak malá, že se těžko najde ložisko kamene - a zejména pak ložisko kvalitního vápence pro odsiřování elektráren, jehož těžba by někde nezasáhla do krajiny a nikomu nevadila. Na Mořině jsou lomy historickou součástí regionu, a jak je z předchozího zřejmé, těžba zde po sobě paradoxně zanechala zajímavé - dnes již možno říci téměř "přírodní" výtvory. A navíc je skutečností, že díky zvýšené snaze o udržení kvality životního prostředí je dnes dobývání vedeno tak, aby opuštěný lom byl v co nejkratší době schopen začlenění do okolního prostředí, aby jeho stěny byly bezpečné z hlediska pádu kamení a sesuvů stěn. Takže po skončení těžby v lomu Čeřinka (v horizontu 30 let) zde bude "kaňon" v délce asi 2 km, hluboký 60 m , s odstupňovanými stěnami, začleněný do okolní krajiny.